Aanbod


FamilieXpeditie BIG Bonaire 2017:

FamilieXpeditie Nederland (NL) 2017:

iXi-je biedt aan:


 • Indivivuele coaching → Op aanvraag 'De Kracht in jezelf' of 'Gedachte-kracht'.

      (Tijdens het intake gesprek bekijken we samen op welke manier de coaching wordt ingezet.)

 • E-coaching op aanvraag.
 • Hersenkriebels → voor verschillende leeftijdsgroepen (8 bijeenkomsten).
 • Leervaardigheden spel → voor middelbare scholieren.
 • Training 'Snel leren= leuk leren' (6 bijeenkomsten).
 • Training 'Op weg naar Snel leren=leuk leren' (3 bijeenkomsten).

 • Illustratie aanbod


  Hoe gaat het in z'n werk?:


  Wil je graag een kennismakingsgesprek dan kunnen we samen tijdens een (gratis) intakegesprek samen aftasten of mijn aanbod aansluit bij jullie vraag, kijken of het klikt en kan er een vervolgtraject worden afgesproken. Dit vervolgtraject kan bestaan uit coaching gesprekken, groepsbijeenkomsten of het volgen van een individuele/groepstraining.

   

  Inhoud aanbod:

  Hersenkriebels is een naschools aanbod in een recreatieve sfeer waarbij kinderen, peers (ontwikkelingsgelijken) ontmoeten. Hier gaan we aan de slag met denkspellen, filosoferen, coöperatieve spellen, experimentjes, breinkrakers, etc. Het samenzijn met peers staat voorop, ervaringen delen, samen ontdekken, samen (na) denken, ervaren dat je niet alleen bent met jouw voelen en denken, samen bezig zijn op een ander niveau. Hierbij speel ik voortdurend in op de situatie en door mijn expertise op dit gebied ben ik in staat om kinderen te zien en hun het gevoel te geven dat ze er mogen zijn. Hierdoor creëer ik samen met de kinderen een veilige, open en prettige werksfeer.

  Leervaardighedenspel. Door het spelen van het leervaardighedenspel krijgen leerlingen zicht op vaardigheden die ze beheersen en vaardigheden die ze willen aanleren. Samen gaan we op ontdekkingsreis en delen ervaringen door erover te praten. Hierdoor leer je aangeven waar je nog niet zo goed in bent en leer je kiezen voor een andere weg, een andere manier om vaardigheden te (gaan) gebruiken. Deze training geeft de leerlingen een andere kijk op het aanpakken van je schoolwerk doordat je leert wáár je aan moet werken. Na de bijeenkomst ga je thuis aan de slag met vaardigheden waar je wel wat meer van zou willen hebben. Dit wordt de volgende bijeenkomst samen besproken en geëvalueerd. Deze manier van werken bevordert je zelfstandigheid en je aanpakgedrag.

  Gedachte-kracht (jonge kind). Door middel van verhalen en oefeningen vanuit gedachtenkracht, leren om van je gedachten vrolijker en rustiger te worden in je hoofd. Meer inzicht in zichzelf krijgen waarbij de focus ligt bij het Leren (voor het) Leven. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden op het intra persoonlijk en interpersoonlijke gebied. Werken aan een positief zelfconcept. Weten wat je sterke en minder sterke kanten zijn en daar op een goede manier mee om kunnen gaan zijn voorwaarden om jezelf te blijven ontwikkelen. Goed kunnen omgaan met anderen betekent niet alleen dat je kunt leren van en met anderen, maar vooral ook dat je beseft welke rol je daar zelf in vervult en op welke manier het mogelijk is om jezelf te blijven en te doen wat bij je past.

  De kracht in Jezelf (voor leerlingen van de bovenbouw basisonderwijs). In tien bijeenkomsten van een uur wordt het (onderpresterende) kind begeleid bij het (her)vinden van de kracht in zichzelf. Aan de hand van de methode "De Kracht in Jezelf" van Jan Kuipers komen de volgende onderwerpen aan bod:

  Wat zijn de kosten?


 • Het intakegesprek is gratis.
 • Het tarief voor een individuele coachsessie van ca. 1 uur is € 60,- inclusief.
 • Hersenkriebels bestaat uit 8 tweewekelijkse groepsbijeenkomsten, € 100,- inclusief.
 • De kracht in jezelf/Gedachtenkracht bestaat uit 10 individuele sessies (incl. een intake gesprek en kort verslag), € 550,- inclusief.
 • 'Op weg naar Snel leren=Leuk leren', € 95,- inclusief (cursisten krijgen materialen).
 • 'Snel leren=Leuk leren', € 279,95 inclusief (cursisten krijgen materialen en een lesboek).
 • Online coaching. Het tarief voor online coachgesprekken (Skype) is € 55,- inclusief voor een sessie van 30 – 45 minuten.